Czwartek,  19 wrzesnia
Zapraszamy w godzinach 8:00-17:00
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Spółki grupy kapitałowej
CZTERY SPECJALISTYCZNE PODMIOTY W TROSCE O NATURĘGrupę ECO HARPOON tworzą cztery przedsiębiorstwa z wieloletnią tradycją, świadczące specjalistyczne usługi w dziedzinach:

ECO HARPOON Recycling Sp. z o.o.
Kompleksowa działalność w zakresie ochrony środowiska tj. zbiórka, transport, odzysk, recykling oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.

EKO HARPOON Organizacja Odzysku S.A.
Realizacja ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek.

EKO HARPOON Innowacje Sp. z o.o.
Budowa prototypowych maszyn i urządzeń w zakresie systemów ekologicznych oraz odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych.

EKO HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o.
Przetwarzanie, recykling i odzysk ZSEE. Koncesja MSWiA na utylizację sprzętu i materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Opracowywanie innowacyjnych proekologicznych technologii w zakresie odzyskiwania surowców i recyklingu odpadów.

Grupa posiada dwa oddziały: w Cząstkowie Mazowieckim koło Warszawy oraz w Rejowcu koło Chełma. Podmiotem wiodącym jest spółka ECO HARPOON Recycling Sp. z o.o., której dane rejestrowe znajdują się w stopce strony.

Czy wiesz, że?
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% możnaby wykorzystać poprzez segregację.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Polecamy