Niedziela,  21 lipca
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Recykling baterii

JAK TO DZIAŁA?

Linia do recyclingu baterii alkalicznych

 

PROCES PRZETWARZANIA BATERII ALKALICZNYCH

Bateria  alkaliczna (ogniwo alkaliczne) to bateria jednorazowego użytku,  bez możliwości  ponownego  ładowania.  Nazwa  tego  typu  baterii  bierze  się  od alkalicznych  (zasadowych)  roztworów,  stosowanych  w  charakterze elektrolitu. Zasada  działania  baterii  polega  na reakcji  chemicznej,  która  zachodzi pomiędzy cynkiem a tlenkiem manganu.

Segregacja baterii według wielkości i typu

Mielenie baterii

Rozdzielenie powstałych frakcji na grafit, plastik i metal

Rozdzielone frakcje są gotowymi do wykorzystania półproduktami

PROCES PRZETWARZANIA BATERII KADMOWYCH I RTĘCIOWYCH

Odzysk polega na umieszczeniu zużytych baterii rtęciowych w przystosowanym urządzeniu UDUL-2 UZ z modułem do baterii (na zdjęciu obok). W tym urządzeniu następuje wstępne zgniecenie zużytych baterii, odzysk rtęci, odcięcie komory próżniowej i usunięcie wsadu oraz rozdział baterii w separatorze wibracyjnym na metal i kadm.

Wstępne zgniecenie baterii

Odzysk rtęci

Odcięcie komory próżniowej

Usunięcie wsadu

Rozdział baterii w separatorze wibracyjnym na metal i kadm

Rozdzielone frakcje są gotowymi do wykorzystania półproduktami

PRZECHOWYWANIE

Odpady zużytych baterii i zużytych akumulatorów przechowywane są w magazynie odpadów niebezpiecznych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu. Magazynowanie ww. odpadów odbywa się selektywnie. Zużyte baterie i zużyte akumulatory magazynowane są w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji w nich zawartych. Pojemniki i miejsce magazynowania oznaczone są kodami. Powyższy sposób magazynowania spełnia wymogi określone w art. 14 ust.1 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Czy wiesz, że?
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% możnaby wykorzystać poprzez segregację.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy