Piątek,  2 czerwca
Zapraszamy w godzinach 8:00-17:00
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Recykling szkła

JAK TO DZIAŁA?

Linia do recyclingu szkła

 

PROCES PRZETWARZANIA SZKŁA

 Proces odzysku szkła rozpoczyna się z chwilą odebrania odpadu od dostawców zewnętrznych. Zużyte szkło transportowane jest do siedziby firmy, gdzie po zważeniu trafiają na wyznaczone pola magazynowe, z których przekazywane są do instalacji krusząco-sortującej.

Instalacja do kruszenia i segregacji szkła niezależnie od grubości oraz typu, kruszy równie dobrze oczyszczone szkło kineskopowe jak i opakowaniowe. Dzięki zastosowaniu eko filtrów zmniejszona została emisja pyłów w procesie kruszenia. Jest to urządzenie prototypowe, modernizowane na bieżąco w celu zwiększenia wydajności.

 W procesie kruszenia i sortowania powstaje surowiec we frakcjach od 2 do 16 mm, którego część poddawana jest dalszemu rozdrobnieniu do frakcji 0,1-2 mm. Powstająca mączka szklana, jako wypełniacz i czynnik zmniejszający przepuszczalność wykorzystywana jest do produkcji galanterii betonowej.

 W wyniku wykonania powyższych kroków powstają 3 frakcje widoczne na zdjęciu poniżej: 1) materiał do ponownej segregacji, 2) surowiec od 2 do 16mm, 3) surowiec od 0,1 do 2mm. Frakcje 2 i 3 są gotowymi półproduktami do dalszego wykorzystania.

Czy wiesz, że?
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy