Środa,  27 stycznia
Zapraszamy w godzinach 8:00-17:00
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Polityka środowiskowa

NASZE CELE NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆNasza działalność koncentruje sie na zbiórce, segregacji, przetwarzaniu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych źródeł światła i baterii.

Nasze nadrzędne cele to:

  • pozyskanie z rynku jak największej ilości ZSEiE oraz zużytych źródeł światła i baterii,
  • zwiększenie przerobu odpadów w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań technoogicznych usprawniających możliwości przetwórcze zakładu,
  • zwiększenie konkurencyjności na prynku poprzez zastosowanie unikalnego procesu przetwarzania odpadów niebezpiecznych


W zakresie ochrony środowiska stawiamy sobie cel:


Systematyczne zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi naszej działalności poprzez:

  • bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami, właściwy ich odbiór, segregację, przetwarzanie, odzysk, utylizację lub magazynowanie,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • organizowanie zbiórek zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w gminach.


Cykliczna ewaluacja celów


System Zarzadzania Środowiskowego został przyjęty przez kierownictwo i personel do rozpowszechniania, wdrażania i ciągłego doskonalenia zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 oraz z wymaganiami prawnymi i innymi. Dokonując okresowej oceny efektów podjętych działań będziemy aktualizować stawiane cele, wytyczać nowe kierunki i dążyć do doskonalenia przyjętego systemu zarządzania środowiskowego. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków do realizacji postanowień niniejszej polityki środowiskowej.

Czy wiesz, że?
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Polecamy