Sobota,  4 lutego
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Polityka środowiskowa

NASZE CELE NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆNasza działalność koncentruje się na zbiórce, segregacji, przetwarzaniu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych źródeł światła i baterii.

Nasze nadrzędne cele to:

  • pozyskanie z rynku jak największej ilości ZSEiE oraz zużytych źródeł światła i baterii,
  • zwiększenie przerobu odpadów w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych usprawniających możliwości przetwórcze zakładu,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez zastosowanie unikalnego procesu przetwarzania odpadów niebezpiecznych


W zakresie ochrony środowiska stawiamy sobie cel:


Systematyczne zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi naszej działalności poprzez:

  • bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami, właściwy ich odbiór, segregację, przetwarzanie, odzysk, utylizację lub magazynowanie,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminach.


Cykliczna ewaluacja celów


System Zarzadzania Środowiskowego został przyjęty przez kierownictwo i personel do rozpowszechniania, wdrażania i ciągłego doskonalenia zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 oraz z wymaganiami prawnymi i innymi. Dokonując okresowej oceny efektów podjętych działań będziemy aktualizować stawiane cele, wytyczać nowe kierunki i dążyć do doskonalenia przyjętego systemu zarządzania środowiskowego. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków do realizacji postanowień niniejszej polityki środowiskowej.

Czy wiesz, że?
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% możnaby wykorzystać poprzez segregację.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy