Sobota,  17 kwietnia
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Recykling szkła

JAK TO DZIAŁA?

Linia do recyclingu szkła

 

PROCES PRZETWARZANIA SZKŁA

Proces odzysku szkłarozpoczyna się z chwilą odebrania odpadu od dostawców zewnętrznych. Zużyte szkło transportowane jestdo siedziby firmy, gdzie po zważeniu trafiają na wyznaczone pola magazynowe, zktórych przekazywane są do instalacji krusząco-sortującej.

Instalacja do kruszenia i segregacji szkła niezależnie od grubości oraz typu, kruszy równie dobrze oczyszczone szkło kineskopowe jak i opakowaniowe. Dzięki zastosowaniu eko filtrówzmniejszonazostała emisja pyłów w procesie kruszenia. Jest to urządzenie prototypowe, modernizowanena bieżąco w celu zwiększenia wydajności.

W procesiekruszenia i sortowania powstaje surowiec we frakcjach od 2 do 16 mm, którego część poddawana jest dalszemu rozdrobnieniu do frakcji 0,1-2 mm. Powstająca mączka szklana, jako wypełniacz i czynnik zmniejszający przepuszczalność wykorzystywana jest do produkcji galanterii betonowej.

W wyniku wykonania powyższych kroków powstają 3 frakcje widoczne na zdjęciu poniżej: 1) materiał do ponownej segregacji, 2) surowiec od 2 do 16mm, 3) surowiec od 0,1 do 2mm. Frakcje 2 i 3 są gotowymi półproduktami do dalszego wykorzystania.

Czy wiesz, że?
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Polecamy