Niedziela,  3 grudnia
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Królewska gra i Eco Harpoon-Recycling

12 lipca w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze początek 64 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o 'Złotą Wieżę'. Miejsce idealne dla królewskiej gry! Głównym sponsorem imprezy jest Eco Harpoon-Recycling, głównym organizatorem zaś – CLKS Mazovia Ciechanów. W ciechanowskim klubie myślą też, by w niedalekiej przyszłości otworzyć sekcje szachową! Naszym zdaniem to bardzo dobry pomysł! Jak się dowiedzieliśmy - w turnieju wystąpi 17 drużyn, zawodników jest zgłoszonych 65 (18 kobiet), w tym 62 zawodników z rankingiem FIDE. Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę” jest jednym z najstarszych turniejów szachowych w Polsce i w Europie. Inicjatorem powołania „Złotej Wieży” – imprezy sportowej dla młodzieży wiejskiej i młodzieży z małych miast zrzeszonych w LZS byli dwaj dziennikarze: Romuald Frey i Michał Kierczyński. W złotych latach, „Złotej Wieży” patronowało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Wielu zawodników startujących kiedyś w turnieju w latach późniejszych znanych było na krajowych i międzynarodowych szachownicach. Przez wiele lat imprezie patronował „Dziennik Ludowy”, a na początku organizowano „Złotą Wieżę” tylko do szczebla powiatowego. W pierwszym turnieju, który odbył się na przełomie 1958/59 roku wystartowało 6793 drużyn, a uczestników było 20379. Puchar ufundowany przez redakcję „Dziennika Ludowego” zdobył wtedy powiat cieszyński. Prawdziwy renesans „Złotej Wieży” rozpoczął się od 1966 roku, kiedy to wprowadzono finał centralny. Szeroki zasięg imprezy, jej wzrastająca popularność i ranga skłoniły organizatorów do wprowadzenia zmian regulaminowych. Postanowiono, że począwszy od ósmego turnieju rozgrywki będą prowadzone systemem pięciostopniowych eliminacji – w środowisku wiejskim, w gromadach, w powiatach, w województwach i finał centralny. W VIII turnieju wystartowało 34 420 drużyn, w turnieju drużynowym uczestniczyło 104 160 zawodników, a w indywidualnym 60 000, ten ostatni rozegrano w 1966 roku po raz pierwszy. Finał centralny odbył się wówczas w Warszawie, w salach reprezentacyjnych Domu Chłopa. „Złotą Wieżę” wywalczyła trójka szachistów z LZS PZGS Lubartów (woj. lubelskie), grająca w składzie: R. Czermiński, E. Jabłoński i E. Kutnik. Jeszcze przez wiele lat szachiści z Lubartowa odgrywali czołową rolę w turniejach „Złotej Wieży”. Wielką indywidualnością zespołu był jeden z najlepszych szachistów wiejskich – Ryszard Czermiński. W 1967 roku, Polski Związek Szachowy wprowadził turniej „Złotej Wieży” do swojego kalendarza imprez sportowych. 

ZWYCIĘZCY TURNIEJÓW O 'ZŁOTĄ WIEŻĘ' 1959-2021 

Czy wiesz, że?
Wg National Geographic rtęć z jednego tylko termometru może zanieczyścić jezioro o powierzchni 4,5 hektara, a zniszczone termometry każdego roku powiększają rzekę odpadów wytwarzanych przez mieszkańców USA o ok. 17 ton rtęci.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy