Poniedziałek,  18 listopada
Zapraszamy w godzinach 8:00-17:00
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Przetwarzanie materiałów o przeznaczeniu wojskowym

ODPADY WOJSKOWE I POLICYJNE - POSIADAMY KONCESJĘ MSWIA


ECO HARPOON Recycling jako jeden z niewielu krajowych podmiotów, posiada koncesję MSWiA na obrót odpadami pochodzenia wojskowego i policyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679).

Odbieramy koncesjonowany i niekoncesjonowany sprzęt militarny oraz materiały i wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym opisane w ustawie.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z biurem ECO HARPOON Recycling.

Czy wiesz, że?
Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Polecamy